'De oude zandgroeve' is een particulier project en de aankoop van het terrein en het basisbeheersmateriaal (tractor, maaibalk, bosmaaier ...) werden door onszelf bekostigd.

Om het project verder te ontwikkelen en onze doelstellingen te realiseren hopen we op de steun van enkele mensen, bedrijven en organisaties die in dit project geloven. We denken aan het financieren of het leveren van beheersmateriaal zoals snoeischaren, harken en rieken, veiligheidsmateriaal zoals werkhandschoenen en brillen, onderzoeksmateriaal zoals loupes of boeken, timmerhout, schroeven en spijkers voor vlonders, knuppelpaden, composthopen, bijenhotels en nestkasten, camoeflagenetten, wintervogelvoeder, het drukken van infopanelen of het maken van luchtfoto’s...

Financiële steun wordt door ons in iets concreet bruikbaars omgezet en gaat steeds naar ons project.

Uiteraard moeten onze partners ethische waarden nastreven die stroken met deze van ons project!

(Rekening ‘de oude zandgroeve’  BE35 7360 1817 5137  BIC KREDBEBB)

 

Onze projectpartners:

 

Onze belangrijkste projectpartner is Regionaal Landschap Dijleland. Deze organisatie helpt ons met deskundig advies en op logistieke en financiële wijze. Vanaf het eerste contact steunden zij ons project volop. Zij zorgden ervoor dat de poel kon aangepast en uitgediept worden en dat we een houtwal met meer dan 100 inheemse struiken en bomen (17 soorten) kon aangeplant worden. De gelden zijn afkomstig van de Provincie Vlaams-Brabant. Hun steun past in het koesterburenproject.

 

RLD logo kopielogo vlabrakoesterburen rond kopie

 

 

  

essen hofP1020774P1020777

Het Essenhof: Onze partner bij het hooien van onze graslanden

Lange Lostraat 82

3010 Kessel-lo

Ga naar de webstek van het Het Essenhof

 

Onze sponsors:

 

els en steven 001

Steven en Els Devos-Heethem  uit Korbeek-lo schonken aan ons project 40 zware kastanjepalen waarmee we een groot deel van onze afsluiting konden bouwen. Geweldig toch!

 

 

kiotibeneluxlogo2

Ga naar de webstek van Kioti

 

 

michielslogo

Westerlosesteenweg 81A

2230 Herselt

Ga naar de webstek van Tuincenter Michiels

 

 

jadimex

Onze partner en sponsor voor FSC-hout

Tiensesteenweg 225

3360 Lovenjoel

Ga naar de webstek van Jadimex

Ga naar de facebookpagina van Jadimex 

 

arcxis

Aarschotsebaan 1A, 3370 Boutersem 

Ga naar de webstek van Arcxis